Vergoedingen

Runningtherapie kan op verschillende manieren worden vergoed.

Zorgverzekeraar

Ik ben geregistreerd Runningtherapeut bij de Beroepsvereniging Runningtherapie Nederland. Hiermee wordt Runningtherapie gedeeltelijk vergoed bij de volgende zorgverzekeraars (meestal vanuit een aanvullende verzekering): ONVZ, De Friesland, VVAA, Zorg & Zekerheid en PNO Zorg. Lees goed de polisvoorwaarden.

CZ vergoedt de kosten voor cursussen en beweegprogramma’s die gericht zijn op gezondheidsbevordering. Sla de polis van je aanvullende verzekering er op na en houd er rekening mee dat een verwijzing van je huisarts noodzakelijk is.

Informeer in elk geval bij je ziektekostenverzekeraar of je in aanmerking kunt komen voor een vergoeding in het kader van gezondheid- en beweegprogramma’s. Bij steeds meer verzekeraars is dit mogelijk.

Werkgever

Ben je (deels) arbeidsongeschikt? Runningtherapie kan worden ingezet als onderdeel van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) of een re-integratietraject. De kans is groot dat jouw werkgever de kosten volledig of gedeeltelijk vergoedt.

Of ga een gesprek aan met de Arbodienst. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee.

Werk je nog wel, maar heb je stress gerelateerde klachten? Informeer dan naar de mogelijkheden om preventief Runningtherapie te volgen.

Eigen bedrijf

De kosten van Runningtherapie zijn mogelijk op te voeren als aftrekpost onder ‘ondernemerskosten’; voor ZZP’ers onder ‘coaching/persoonlijke ontwikkeling’. Ondernemers en ZZP’ers kunnen de omzetbelasting (21%) terug vorderen bij de Belastingdienst. Overleg hierover met je boekhouder, belastingadviseur of administratiekantoor.

PGB

Ontvang je PGB? Dan kan Runningtherapie mogelijk hieruit worden bekostigd onder de noemer ‘activerende begeleiding’. Vraag hiernaar bij het zorgloket van de gemeente.

UWV / Gemeente

Ben je werkeloos en ontvang je een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel- en re-integratietraject. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijke te betalen.

Voor meer info, zie: UWV – Vergoedingen van je gemeente

Stichting

De Stichting voor Vergeten Groepen in Bunnik stelt geld beschikbaar aan individuen, die door zorginstellingen aan de stichting worden voorgedragen om in aanmerking te komen voor een eenmalige (deel)bijdrage, die niet via overheidsinstanties beschikbaar is.
Informeer bij je doorverwijzer of de stichting of je in aanmerking komt voor een vergoeding.