Kwaliteit

Passie alleen is niet voldoende voor kwaliteit.
Op deze pagina vind je een overzicht van wat ik heb gedaan en doe om de kwaliteit van mijn dienstverlening te waarborgen.

Gecertificeerde HBO opleidingen

Ik heb diverse gecertificeerde HBO opleidingen gevolgd en blijf ik mijzelf ontwikkelen en bijscholen.
De volgende opleidingen heb ik succesvol afgerond:

 • Stress & Burn-out Coach – Sonnevelt Opleidingen
 • Mental Coach – Sonnevelt Opleidingen
 • Beweegcoach – Sonnevelt Opleidingen
 • Runningtherapie – Sonnevelt Opleidingen
 • Hardlooptrainer – Running Holland

 

Beroepsverenigingen

Ik ben lid van twee beroepsverenigingen:

Hiermee sluit ik mij aan bij de kwaliteitseisen, praktijk- en beroepscodes van deze verenigingen.

 

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

Een wet die het voor jou als cliƫnt mogelijk maakt om een klacht in te dienen zonder van het kastje naar de muur te worden gestuurd en voor de zorgverlener om zich te kunnen verbeteren en leren.

Waar mensen werken kunnen misverstanden ontstaan. Mijn intentie is natuurlijk dat te voorkomen. Heb je feedback voor me of ben je ergens niet tevreden over? Dan hoor ik dat graag van je. Hieronder vind je de vier stappen van de klachtenprocedure en welke rechten je hebt.
De stappen vind je ook terug in dit stroomschema.

 1. Bespreek je klacht in eerste met mij.
 2. Komen we er samen niet uit? Neem dan contact op met mijn beroepsvereniging.
  Je kunt gebruik maken van het klachtenformulier en het klachtenreglement op de website www.vivnederland.nl of bellen naar telefoonnummer 035-69 54 105.
 3. Mijn beroepsvereniging brengt je in contact met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die onderzoekt onder andere de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.
 4. Als de onafhankelijke klachtenfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kan je ervoor kiezen je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. De procedure daarvoor en verdere informatie (zoals de kosten) vind je op www.camcoop.nl.
  Op diezelfde site vind je ook mijn registratie bij de geschillencommissie.

Als de geschillencommissie een uitspraak doet, wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd. Zo wordt de opgedane ervaring gedeeld en kan elke zorgverlener er kennis van nemen.

Heb je vragen over de procedure of de verschillende instanties die hierbij betrokken zijn? Laat het me weten; ik beantwoord je vragen graag.

Je kunt deze tekst over de WKKGZ hier downloaden.

 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Als coach/therapeut werk ik met de Meldcode huiselijk geweld. Bij vermoeden van huiselijk geweld volg ik het Meldcode Stappenplan.
Aan de hand van de genoemde 5 stappen bepaal ik als professional of ik melding moet doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Meer informatie over de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling vind je hier.

 

AGB codes

AGB code praktijk: 90071556
AGB code C.A.M. Voogt-Stevens: 90113324