Stresssymptomen

Lichamelijke klachten
• Pijn in je hoofd, nek, schouders, rug, buik, spieren; RSI
• Moeilijk in slaap vallen of vaak wakker worden
• Hevig transpireren
• Droge mond
• Hartkloppingen
• Verhoogde bloeddruk
• Koude handen, bevende handen of zweethanden
• Zenuwtrekjes
• Drukkend gevoel op de borst
• Oppervlakkige ademhaling
• Je voelt je altijd moe en lusteloos
• Eczeem
• Eetproblemen
• Maag- en darmstoornissen

Emotionele klachten
• Je bent snel geïrriteerd, sneller boos, wisselt sneller van emoties, huilt sneller
• Je voelt je onzeker, machteloos, rusteloos, opgejaagd, schrikachtig
• Je reageert impulsief, snel emotioneel
• Je hebt sombere en pessimistische gedachten, voelt je depressief
• Je voelt je lusteloos, je spreekt langzaam
• Je lacht of glimlacht zelden
• Je hebt veel zelfkritiek

Verstandelijke klachten
• Je bent verstrooid, vergeet vaak iets, springt van de hak op de tak
• Je bent ongeïnteresseerd, besluiteloos, stelt vaak iets uit
• Je kunt je lastig concentreren
• Je verwart je prioriteiten
• Je piekert, bent overdreven waakzaam

Veranderingen in gedrag
• Je eet meer of minder dan gemiddeld, drinkt veel koffie
• Je gaat fanatiek sporten
• Je teamgeest vermindert, je ontvlucht gezelschap
• Je bent vaak afwezig met je gedachten
• Je gebruikt kalmeringsmiddelen, veel alcohol, veel medicatie
• Je bent onzorgvuldig
• Frequent kortdurend ziekteverzuim
• Je maakt te veel overuren
• Je rookt veel
• Je hebt vaak (bijna-)ongevallen
• Je reageert onvriendelijk, je lontje is kort
• Je kunt niet meer ontspannen, hebt geen energie meer, wilt steeds rusten
• Je hebt geen zin meer in seks
• Vaak miscommunicatie